33.420

Implementatie Verordening professioneel grensoverschrijdend transport eurocontanten over de wegDit wetsvoorstel implementeert de Verordening 1214/2011PDF-document in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureau's. Door de komst van de euro is het nodig om regels op te stellen over grensoverschrijdend vervoer van euro's binnen de eurozone. De verordening maakt beveiligd professioneel grensoverschrijdend geldtransport van euro's tussen de lidstaten over de weg mogelijk. 

Met dit voorstel worden de bevoegheden van nationale autoriteiten, het toezicht op de naleving van de Verordening, de gegevensuitwisseling, en het in bezit hebben van wapens op Nederlands grondgebied geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.420, nr. 2) is op 28 februari 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 september 2012

titel

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PbEU 2011, L 316)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten