33.478

Strafbaarstelling financieren van terrorismeDit wetsvoorstel voegt, naar aanleiding van een aanbeveling van de Financial Action Task Force (FATF), aan het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten een aparte bepaling toe waardoor financiering van terrorisme een zelfstandig strafbaar feit wordt.

Met dit voorstel geeft Nederland uitvoering aan deze aanbeveling. De FATF had kritiek op Nederland omdat financiering van terrorisme tot nu toe vervolgbaar was als strafbare voorbereiding van een ernstig misdaad en niet, zoals in de meeste landen, als zelfstandig strafbaar feit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.478, nr. 2) is op 30 mei 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 november 2012

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten