33.572

Herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzakenDit wetsvoorstel verbetert in het Wetboek van Strafrecht (Sr) de extraterritoriale rechtsmacht door Nederland. Door extraterritoriale rechtsmacht kunnen strafbare feiten die in het buitenland zijn gepleegd, in Nederland worden vervolgd en berecht. Hierdoor worden Nederlanders in het buitenland beter beschermd als zij slachtoffer worden van een strafbaar feit.

Met dit voorstel kunnen ook vreemdelingen, die in Nederland wonen, en in het buitenland een strafbaar feit plegen in Nederland worden vervolgd en berecht. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van de rechtsmachtregeling vergroot.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.572, A) is op 7 november 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 november 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2013

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via