33.605 H

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012Het jaarverslag (TK nr. 1) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2012 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het BES-fonds. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2012.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.605 H, A) is op 4 juli 2013 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de bewindspersoon décharge verleend.

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 10 september 2013.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2013

titel

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via