33.683

Verbetering wanbetalersmaatregelenDit voorstel heeft tot doel de wanbetalersregeling in de Zorgverzekeringswet te verbeteren.

Het voorstel beoogt de preventiefase te verbeteren door maatregelen te nemen om wanbetaling van zorgpremies te voorkomen. Deze maatregelen betreffen verbetering van het premieregime – bestaande uit wijzigingen in de bronheffing en verbetering van de kwaliteit van het adresgegeven – en bevordering van de uitstroom van wanbetalers.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.683, A) is op 21 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, Houwers, de VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met de novelle Wijziging wet verbetering wanbetalersmaatregelen in verband met behoud voormalige wettelijke reserves Zfw (34.319).


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2013

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

85
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten