33.750 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.750 IX, C) is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft de bewindspersonen van Financiën bij brief van 28 oktober 2014 (EK 34.002 / 34.000 IX, E) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot diverse toezeggingen.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten