33.750 V

Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.750 V, C) is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-117] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-117] documenten