33.750 X

Begrotingsstaten Defensie 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Defensie.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.750 X, A) is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2013 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend. Tijdens de plenaire behandeling op 10 december 2013 is de motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. inzake het nakomen van budgettaire internationale verplichtingen aangaande het defensiebudget (EK 33.750 X, C) ingediend. De motie is op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-97] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-97] documenten