33.750 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Economische Zaken.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.750 XIII, nr. 1) is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan.

Op 18 maart 2014 vond in de Eerste Kamer een plenair beleidsdebat over het thema 'Innovatie' plaats. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

  • Het topsectorenbeleid, mede in relatie tot het MKB en duurzaamheid;
  • Het financieel instrumentarium ten aanzien van innovatie, waarbij onder meer subsidies en fiscale aspecten worden meegenomen.

Tijdens het debat werd een vijftal moties ingediend waarover op 25 maart 2014 werd gestemd.

Ter voorbereiding van het beleidsdebat werd op 14 januari 2014 voor de commissie een technische briefing gehouden door medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer. Op 21 januari 2014 sprak de commissie met (vertegenwoordigers van) de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-186] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-186] documenten