33.750 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.750 XVII, A) is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, D66 en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten