33.839

Wet basisregistratie ondergrondDit wetsvoorstel regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond.

Het gaat deels om gegevens over de fysieke werkelijkheid, onder meer afkomstig uit proefboringen en verkenningen, deels om administratief-juridische gegevens over vergunningen en meldingen die recht geven om delfstoffen of aardwarmte te winnen of stoffen op te slaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.839, A) op 10 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 september 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 januari 2014

titel

Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten