33.850

Centrale verwerking openbaar ministerie (CVOM)Dit wetsvoorstel regelt, in de Wet op de rechterlijke organisatie, dat de CVOM (centrale verwerking openbaar ministerie) een wettelijke status krijgt als onderdeel van het openbaar ministerie. De CVOM is een landelijke serviceorganisatie ter ondersteuning van de arrondissementsparketten bij de verwerking van "standaardzaken".

Als gevolg van de ontwikkeling van de CVOM tot een organisatieonderdeel met een duidelijke eigen taak, die deels moet worden uitgevoerd door officieren van justitie, in alle arrondissementen, voldoet de huidige positie als dienstonderdeel van het parket-generaal niet meer. Door de nieuwe positionering wordt de CVOM, zelf verantwoordelijk voor het afdoen van zaakstromen, in plaats van voor de arrondissementsparketten zaakstromen af te doen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.850, A) op 5 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2014

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

14