33.883

Wijziging Wet milieubeheer inzake verbetering kostenvereveningssysteemHet doel van het kostenvereveningssysteem is het op sectorniveau beperken van de CO2-emissies door de glastuinbouwsector.

Ook beoogt het de kostenefficiëntie van emissiereducties in deze sector te verhogen. Het kostenvereveningssysteem geldt tevens als tegenprestatie voor de lagere energiebelastingtarieven op aardgas voor de glastuinbouwsector, waarvoor de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend tot en met 2014.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.883, nr. 2) op 28 mei 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2014

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015


Documenten

11