33.889

Regeling van de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeentenMet dit voorstel wordt in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) een structurele regeling opgenomen voor de effecten van een gemeentelijke herindeling op de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Het wetsvoorstel bevat een brede regeling, dat wil zeggen dat voor alle jaren van een raadsperiode de gevolgen van een herindeling voor de reguliere raadsverkiezingen worden geregeld. Het voordeel hiervan is dat in één regeling, de Wet arhi, wordt geregeld wat de gevolgen zijn van een herindeling voor de gemeenteraadsverkiezingen en de zittingsduur van de betrokken raden. Zo wordt meer helderheid verschaft aan gemeenten en kunnen zij die gevolgen betrekken bij hun herindelingsadvies.

Een twaalftal wetten van vóór 2009 tot verlenging van de zittingsduur van de raden van gemeenten in verband met de herindeling van deze gemeenten wordt ingetrokken. Deze uitstelwetten (uitstel van gemeenteraadsverkiezingen) zijn materieel uitgewerkt, omdat de verkiezingen of herindelingen waarnaar in deze wetten wordt verwezen al hebben plaatsgevonden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.889, nr. 2) is op 26 juni 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2014

titel

Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via