33.912

Aansluiting van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur voor ondersteunende bedrijfsvoeringDit voorstel wijzigt de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering en in verband met enkele technische aanpassingen.

Het voorstel maakt het mogelijk dat de minister voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met de ministers die het aangaat, kan bepalen dat een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) gebruik maakt van een bepaalde voorziening die in stand gehouden wordt door een ander bestuursorgaan van de Rijksoverheid. De aansluiting van zbo’s bij centrale voorzieningen heeft tot doel dat de Rijksoverheid in haar geheel effectiever en efficiënter kan werken. 


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.912, nr. 2) is op 6 november 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2014

titel

Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en enkele technische aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten