33.968 (R2033)

Goedkeuring van het WapenhandelsverdragHet Wapenhandelsverdrag (Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdag, Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45) beoogt de internationale handel in conventionele wapens te reguleren en de illegale handel te voorkomen en uit te bannen.

Regulering van de wapenhandel draagt bij aan het voorkomen van onverantwoorde wapentransacties en van doorvoer van wapens naar de illegale markt. Hiermee levert het Verdrag een belangrijke bijdrage aan de internationale veiligheid en stabiliteit. Essentieel is dat het Verdrag de verdragspartijen verplicht een wapenexportcontrolesysteem op te tuigen. Deze exportcontrole op conventionele wapens zal moeten leiden tot verantwoorde nationale beslissingen omtrent uitvoer van conventionele wapens die onder de reikwijdte van het Verdrag vallen.

De behandeling van dit wetsvoorstel vindt gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Wijziging Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het Wapenhandelsverdrag (33.969).


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.968, nr. 2) op 2 oktober 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2014

titel

Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via