33.991

Verplichtingen voor aanbieders van programmadienstenDit wetsvoorstel strekt tot het schrappen van artikel 6a.21a van de Telecommunicatiewet en artikel 6.14a van de Mediawet 2008. Deze artikelen zijn bij amendementen  TK 32.549, 18 en 28 (Van Dam (PvdA) opgenomen in het voorstel.

Deze artikelen hebben tot doel de kabelmaatschappijen te verplichten hun televisiedienst (inclusief de aansluiting) te laten wederverkopen door concurrenten. Aangezien deze artikelen in strijd zijn met het Europese recht worden ze geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.991, nr. 2) op 6 november 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2014

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten