34.000 XII

Begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.000 XII, A) is op 27 november 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

82
Bladeren:
[1-50] [51-82] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-82] documenten