34.000 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Economische Zaken en van het Diergezondheidsfonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.000 XIII, F) is op 27 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-191] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-191] documenten