34.044

Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Wet terugzending criminele AntillianenDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Fritsma (PVV) en De Graaf (PVV) strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen.

Dit voorstel voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 23 mei 2024 vervallen in verband met het ontbreken van initiatiefnemer(s).


Kerngegevens

ingediend

1 oktober 2014

titel

Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

10