34.074

Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en ZeevangDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten. De nieuw te vormen gemeente zal 35.000 inwoners tellen en Edam-Volendam gaan heten.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het herindelingsadviesPDF-document van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. Aanleiding voor het herindelingsadvies is de door het gemeentebestuur van Zeevang geconstateerde beperkte bestuurskracht en haar zorgen over de adequate vervulling van de toekomstige lokale en regionale opgaven en taken door de gemeente.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.074, nr. 2) is op 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2014

titel

Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten