34.075

Samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging grens met de gemeente WeespDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden tot de nieuwe gemeente Gooise Meren. De nieuwe gemeente zal 55.000 inwoners tellen. Ook vindt een gemeentelijk grenscorrectie plaats. Een deel van de huidige gemeente Muiden gaat over naar de gemeente Weesp.

Aanleiding tot het wetsvoorstel is het herindelingsadviesPDF-document van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft op verzoek van de betrokken gemeenten het initiatief heeft genomen. Dit herindelingsadvies past bij de uitgangspunten van het kabinet voor gemeentelijke herindeling en komt tegemoet aan de wensen van de betrokken gemeenten, hoewel er geen unaniem draagvlak bestaat voor de voorgestelde grenscorrectie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.075, nr. 2) is op 7 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2015 als hamerstuk afgedaan. PVV, PvdD en Fractie-De Lange is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2014

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten