34.141 (R2047)

Goedkeuring Nagoya Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommenDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244).

Het Nagoya Protocol is een protocol bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Bioderviteitsverdrag (Trb. 1992, 164). Het Protocol is gebaseerd op artikel 1 en in het bijzonder artikel 15 van het Biodiversiteitsverdrag, dat bepaalt dat verdragspartijen streven naar het vergemakkelijken van toegang tot genetische rijkdommen (ook wel «genetische bronnen» of «genetisch materiaal» genoemd) door daaraan geen onnodige beperkingen te stellen en naar het borgen van een evenwichtige verdeling van voordelen. Het Biodiversiteitsverdrag geldt voor het gehele Koninkrijk.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.141, nr. 2) op 10 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 september 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2015

titel

Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

8