34.207

Tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskostenDit wetsvoorstel regelt in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat verhuurders van niet-zelfstandige woonruimte (kamerverhuur) voortaan de bemiddelingskosten betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt. Hiermee wordt de positie van kamerhuurders op de woningmarkt verbeterd.

Veel bemiddelaars van woonruimte brengen nog steeds onterecht bemiddelingskosten (contractkosten, marketingkosten, verhuurkosten, administratiekosten, commissiekosten, advieskosten, makelaarskosten, courtage, eenmalige kosten huurder, enz.) in rekening bij huurders en kopers. Met dit voorstel wordt opnieuw expliciet in de wet opgenomen dat het verboden is consumenten om bemiddelingskosten te vragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.207, nr. 2) op 29 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2015

titel

Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten