Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.219

Instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingMet dit wetsvoorstel wordt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming opgericht.

Doel is om door de oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan de expertise en kennis op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming binnen de rijksoverheid zoveel mogelijk te bundelen en effectiever te organiseren.

Verder implementeert dit wetsvoorstel onderdelen van de Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad van 8 juli 2014 houdende wijziging van Richtlijn 2009/71/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PbEU L 2014, 219PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.219, A) op 12 april 2016 aangenomen. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 april 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) behandelt binnenkort het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Milieu en Wonen over de eerste evaluatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (34.219 / 25.268, D).


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2015

titel

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via