Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.239

Verdrag van Montreal over internationaal luchtvervoer in Caribisch NederlandDit wetsvoorstel wijzigt Boek 8 Burgerlijk Wetboek BES. Er wordt een artikel 1322 ingevoegd waarmee het  Verdrag van Montreal (Trb. 2000, 32PDF-document en Trb 2001, 91PDF-document en 107PDF-document) van toepassing wordt voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit verdrag versterkt de rechtspositie van vliegtuigpassagier.

De vervoerder wordt risicoaansprakelijk voor passagiers en voor schade aan bagage en goederen. Ontheffing van deze aansprakelijkheid is alleen mogelijk als er sprake is van eigen schuld of medeschuld van de passagier in kwestie of van zijn rechtsopvolgers. Ook wordt het voor luchtvervoerders verplicht om bij dood of letsel van passagiers ingevolge een ongeval, een voorschot op de schadevergoeding uit te keren aan de nabestaanden c.q. de slachtoffers om de onmiddellijke economische nood te kunnen lenigen. Verder  regelt het Verdrag de vereenvoudiging van het gebruik van vervoersdocumenten en de aanpassing daarvan aan de huidige digitale mogelijkheden.

Het verdrag wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op het luchtvervoer binnen het Koninkrijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 10 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2015

titel

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via