34.241

Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigenMet het oog op doelmatigheidsvoordelen wil Nederland gaan samenwerken met België en Luxemburg bij de bewaking van het nationale luchtruim tegen (civiele) luchtvaartuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat (Renegade ).

Door middel van internationale samenwerking kunnen landen capaciteiten opbouwen waartoe zij afzonderlijk niet (meer) in staat zijn. Bij reeds bestaande capaciteiten kan samenwerking zorgen voor doelmatigheidsvoordelen. Naast operationele duurzaamheid en financiële duurzaamheid behoort internationale samenwerking tot de drie uitgangspunten van het defensiebeleid in de komende jaren.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Goedkeuring van het op 4 maart 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades) (Trb. 2015, 36PDF-document en Trb. 2015, 97PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.241, nr. 2) op 10 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2015

titel

Goedkeuring van het op 4 maart 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades) (Trb. 2015, 36 en Trb. 2015, 97)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten