34.260

Implementatie richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en radioapparaten richtlijnHet wetsvoorstel strekt tot implementatie van twee richtlijnen: richtlijn 2014/30/EUPDF-document betreffende onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (de EMC-richtlijn) met als implementatietermijn 19 april 2016 en richtlijn 2014/53/EUPDF-document over het op de markt aanbieden van radioapparatuur (de radioapparaten-richtlijn), welke 12 juni 2016 geïmplementeerd dient te worden door de lidstaten.

Daartoe wordt de Telecommunicatiewet gewijzigd. Deze wijzigingen betreffen onder andere: eisen aan de traceerbaarheid van elektrische apparatuur, aanvullende verplichtingen voor fabrikanten om gebruiksaanwijzingen te verstrekken en verplichtingen voor importeurs en distributeurs ten aanzien van CE-markering en EU-conformiteitsverklaringen. De inhoudelijke producteisen worden niet gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.260, A) op 19 januari 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 februari 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 augustus 2015

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via