Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.322

Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’sDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en implementeert daarmee de Europese richtlijn nr. 2014/91/EUPDF-document in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn heeft tot doel het vergroten van het vertrouwen van beleggers in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) door eisen te stellen aan het beloningsbeleid van beheerders van icbe's en het verscherpen van de vereisten betreffende de taken en de aansprakelijkheid van bewaarders. Een bewaarder is een door een beheerder aan te stellen verantwoordelijke voor de toezichttaken en controletaken, die een beheerder uitvoert in het belang van de icbe en de deelnemers in de icbe.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 34.322, nr. 2) is op 28 januari 2016 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 oktober 2015

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 maart 2016. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 17 maart 2016, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu