34.397

Kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheidDit wetsvoorstel regelt de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken achter LBT’s en MMBS’en (LBTA’s).

Doel hiervan is het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel is op 13 december 2016 na hoofdelijke stemming met 69 voor (ChristenUnie, PvdA, SP, D66, PvdD, GroenLinks en de Groep Klein) en 71 stemmen tegen (VVD, SGP, CDA, Van Vliet, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, 50PLUS en Öztürk) verworpen door de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

27 januari 2016

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

32