34.406

Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behoudenMet dit wetsvoorstel wordt in de luchtvaartwetgeving de voorziene overgangstermijn van vijf jaar waarbinnen de aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen moeten worden vervangen door luchthavenbesluiten, met twee jaar verlengd. Reden daarvoor was dat de oorspronkelijk voorziene termijn van vijf jaar te kort bleek te zijn om voor alle acht militaire luchthavens een luchthavenbesluit tot stand te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.406, nr. 2) op 2 juni 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 juni 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2016

titel

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten