34.435

Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfslevenMet dit voorstel wordt de regeling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) voor een evenredig verdeling van zetels in de raad van bestuur en de raad van commissarissen (RvC) over mannen en vrouwen met 4 jaar verlengd. Het doel van de regeling is om de raad van bestuur en de RvC van grote vennootschappen voor ten minste 30% uit vrouwen te laten bestaan. Nu dit doel nog niet gehaald is wordt de regeling verlengd.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan aan de aanbeveling van de commissie Monitoring Talent naar de Top (TK 30.420 / 32.637, nr. 227). De aanbeveling ziet ook op verbreding van het streefcijfer naar alle organisaties in de overheid en (semi-)publieke sector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 19 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2016

titel

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel II dat op 1 januari 2020 in werking treedt.


Documenten

10