34.442

Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldleningDit wetsvoorstel voegt de regels uit de Wet op het consumentenkrediet, titel 7A.5A van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken over de koop op afbetaling, de huurkoop (van onroerende zaken) samen in een aanvulling van Boek 7 van het BW. Hierdoor worden consumenten beter beschermd.

Nu op Europees niveau even geen nieuwe regels over het consumentenkrediet zijn te verwachten, worden de overgebleven privaatrechtelijke regels uit drie verschillende regelingen samengevoegd en geactualiseerd. De regels gelden zowel voor consumenten-kredietnemers als voor bedrijven-kredietnemers. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.442, A) op 8 september 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 maart 2016

titel

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten