34.480

Implementatiewet toegang basisbetaalrekeningDit voorstel beoogt een gedeeltelijke implementatie van de Europese betaalrekeningenrichtlijn (richtlijn nr. 2014/92/EUPDF-document van 23 juli 2014) in de Nederlandse wetgeving door wijziging van de Wet op het financieel toezicht.

De betaalrekeningenrichtlijn kent drie doelstellingen: de richtlijn strekt ertoe de vergelijkbaarheid van tarieven met betrekking tot betaaldiensten voor consumenten te verbeteren, het voor consumenten gemakkelijker te maken om over te stappen naar een andere bank en de toegankelijkheid tot betaaldiensten voor consumenten te verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 22 september 2016 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2016

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via