34.496

Verbeteren van de havenstaatcontole van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees NederlandDoelstelling van dit wetsvoorstel is het verbeteren van de havenstaatcontrole van buitenlandse schepen die Bonaire, Sint Eustatius of Saba aandoen. 

Havenstaatcontrole betreft het toezicht op buitenlandse schepen die Nederlandse havens aandoen ten einde te controleren of voldaan wordt aan internationaal in werking getreden verdragen op het gebied van de veiligheid, de voorkoming van mariene verontreiniging en de leef- en werkomstandigheden aan boord van schepen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 2 februari 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.  


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2016

titel

Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten