34.498

Uitvoeringswet Speciale Kamers KosovoDit wetsvoorstel regelt de vestiging en de werking van een speciale rechterlijke instelling van Kosovo, het zogenaamde Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, in Nederland. Deze "Speciale Kamers" en "Speciale Aanklager" zijn door de Republiek Kosovo ingesteld om te zorgen voor onafhankelijke, onpartijdige en efficiënte strafrechtelijke vervolging en berechting met betrekking tot beschuldigingen van ernstige grensoverschrijdende en internationale misdrijven die zouden zijn gepleegd tijdens en in de nadagen van het conflict in Kosovo van 1998 tot 2000.

Tegelijkertijd met dit voorstel is het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (34.499) ingediend. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan dit zetelverdrag en bevat bepalingen die nodig zijn om de werking van de Speciale Kamer in Nederland mogelijk te maken. De kosten worden gedragen door de Europese Unie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK nr. 2) op 22 september 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2016

titel

Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

10