34.507

Modernisering en vereenvoudiging van de basisregistraties adressen en gebouwenMet dit wetsvooorstel wordt de kwaliteit van de regelgeving voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en het toezicht daarop verbeterd.

Verder brengt het voorstel een belangrijke verandering aan in de wijze waarop het toezicht op de BAG plaatsvindt: de huidige driejaarlijkse externe controle op de wijze waarop de colleges van burgemeester en wethouders hun verplichtingen op grond van de Wet BAG naleven, zal worden vervangen door een jaarlijkse interne controle door het college van burgemeester en wethouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 19 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2017 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2016

titel

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten