34.550 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

Op 28 maart 2017 vond een gesprek van de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) met de staatssecretaris van Financiën over de ontwikkelingen bij de Belastingdienst plaats (naar aanleiding van toezegging 'Spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst' (T02289)). Van dit gesprek is een verslag (EK 34.552, O) beschikbaar.

De commissie heeft op 13 september 2016 op voorstel van het lid Rinnooy Kan (D66) besloten tot het organiseren van een kleinschalige informatieve bijeenkomst over blockchaintechnologie in relatie tot (toezichts)wetgeving. Deze bijeenkomst vond plaats op 8 november 2016. 

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan hebben de Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 november 2016 besloten tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van SZW en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Dit mondeling overleg vond plaats op 7 februari 2017. De commissies hebben op 28 februari 2017 het verslag (EK 34.550 XV / 34.550 IX, E) van dit mondeling overleg uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten