34.599

Novelle Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015Deze novelle wijzigt het voorstel Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX). In de begrotingsstaten van dat voorstel waren abusievelijk enkele foutieve mutaties opgenomen bij enkele artikelen. Middels dit wetsvoorstel worden de correcte standen gepresenteerd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 11 oktober 2016 de regering verzocht (EK 34.475 IX, B) om een technische novelle in te dienen om de in de brief van de minister van Financiën van 31 augustus 2016 (EK 34.475 IX, A) genoemde wijzigingen wettelijk vast te stellen. 


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 26 januari 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 2016

titel

Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het voorstel Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX) tot wet wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking. 


Documenten