34.611

Implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevelDit wetsvoorstel implementeert de richtlijn betreffende het Europees onderzoekbevel (EOB) in strafzaken (2014/41/EU)PDF-document in het Wetboek van Strafvordering. Hiermee wordt de kleine rechtshulp tussen EU-lidstaten vereenvoudigd.

Kleine rechtshulp is wederzijdse bijstand door EU-lidstaten bij het vervolgen, berechten en het opsporen van strafbare feiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2016

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten