34.694

Technische verbeteringen Geneesmiddelenwet en verhoging boetemaximumDit wetsvoorstel brengt een aantal beperkte wijzigingen aan in de Geneesmiddelenwet. Het betreft hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens de implementatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren.

Tevens wordt voorgesteld de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Geneesmiddelenwet te verhogen van € 450.000 naar € 820.000. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de op 16 februari 2016 met algemene stemmen aangenomen motie van de leden Bruins Slot en Van Gerven (TK 29.477, 364), waarin wordt verzocht om een substantiële verhoging van de bestuurlijke boete indien een geneesmiddelenfabrikant een tekort van een geneesmiddel laat ontstaan, of dit niet tijdig meldt. 


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 19 april 2018 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.  


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2017

titel

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten