34.873 (R2098)

Wijziging van de rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en SabaIn het kader van de herstructurering van het Koninkrijk in 2010 zijn de zeegrenzen tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba vastgesteld bij rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 29 maart 2018 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.

De commissie heeft op 11 mei 2018 het verslag van een schriftelijk overleg met de Staten van Sint Maarten over de vaststelling van de zeegrens tussen Sint Maarten en Saba uitgebracht (EK, A). Bij brief van 6 april 2018 is ook de gevolmachtigd minister van Sint Maarten gevraagd of de regering van Sint Maarten op dit wetsvoorstel wenst te reageren.


Kerngegevens

ingediend

30 januari 2018

titel

Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via