34.950 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017



Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2017 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begrotingen van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2017.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 3) is op 5 juli 2018 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 september 2018 als hamerstuk afgedaan. De betreffende bewindspersoon is décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2018

titel

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via