Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.005

Rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landenDit voorstel wijzigt de Faillissementswet en strekt tot verbetering van de positie van Nederlandse banken en de andere instellingen, genoemd in artikel 212a, onder a, van de Faillissementswet, met betrekking tot hun rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in landen buiten de Europese Unie. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan een optie in de Finaliteitsrichtlijn om die richtlijn toe te passen op binnenlandse instellingen die deelnemen aan betalingssystemen in derde landen.

Voorgesteld wordt om in de bepalingen in de Faillissementswet waarin de Finaliteitsrichtlijn is geïmplementeerd: de definitie van «systeem» zodanig uit te breiden dat onder die regeling ook betalings-en effectenafwikkelssystemen vallen in landen buiten de EU met adequaat toezicht en de uitzondering op de terugwerkende kracht van een faillissement uit te breiden tot alle overboekingsopdrachten, ongeacht of zij zijn ingevoerd in een betalings-en effectenafwikkelsysteem in de zin van de wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 29 november 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2018

titel

Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu