35.144

Initiatiefvoorstel-Wilders Wijziging Grondwet inzake uitbreiding uitsluitingsgronden kiesrecht en verbod meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De initiatiefnemers hebben dit wetsvoorstel bij brief van 8 januari 2024 (TK, 4) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2019

titel

Voorstel van wet van het lid Wilders houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

4