35.200 XVI

Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2018 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2018.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 4 juli 2019 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersonen décharge verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) heeft op 10 september 2019 het blanco eindverslag uitgebracht. De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk zijn voorzien voor 24 september 2019.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2019

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via