35.337

Wijziging Drank- en HorecawetMet dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet (DHW) voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland.

De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. Ook bevat dit wetsvoorstel wijzigingen ter modernisering of verbetering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen en de titel van de wet. Deze wijzigingen volgen uit het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de DHW.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 1 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2019

titel

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
  • Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.
  • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen.
  • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
  • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
  • Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie (LEC).
  • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW.
  • Opheffen verbod op toegang slijter door minderjarige.
  • Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet.

Documenten

57
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten