35.545

Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch NederlandIn deze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 IV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Drie eerdere ISB's (35.443, 35.459 en 35.474) bevatte ook al correcties van de Koninkrijksrelaties-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 17 september 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 juli 2020


Documenten

7