35.570 X

Begrotingsstaten Defensie 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Defensie.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, B) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: Tegen: SP, DENK en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 15 december 2020 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP heeft later aangegeven dat de fractie geacht wenst te worden tegen dit voorstel gestemd te hebben.

De tijdens de plenaire behandeling op 15 december 2020 ingediende motie-Beukering (Fractie-Van Pareren) c.s. inzake het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (EK, D) ingediend is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD en Fractie-Otten stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten