35.614

Toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene Rekenkamer ten aanzien van financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen en voorziet in specifieke waarborgen voor een afgewogen en zorgvuldig gebruik door de Algemene Rekenkamer van haar onderzoeksbevoegdheden bij die staatsdeelnemingen waarvan de staat via de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) een substantieel deel van het geplaatste aandelenkapitaal houdt en koersgevoelige informatie (voorwetenschap) in het geding kan zijn. Dit in aanvulling op de in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2016) geregelde verruiming van de onderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 27 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten